Formació acadèmica

Estudis


Universitat oberta de Catalunya (UOC)
09/2014 - Fins l'acualitat
Estudiant grau multimedia.
Progrés acadèmic
Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
06/2014
opció d'examen: arts i humanitats - ciencies socials i jurídiques

qualificació fase general: 6.375
quaalificació fase específica: 8.75
qualificació final: 7.563
Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
05/2014
qualificació final: 9.50
proves específiques per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundaria
03/2014
qualificació global: 8.3
educació general bàsica (e.g.b)
 03/1985 - 09/1992
qualificació global: BÉ