Formació acadèmica

Cursos i certificats


certificat mitjà actic
07/2015
acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Domini efectiu en l'ús de les tic en relació amb els ambits generals d'aplicació.
usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
Curs de prevenció riscos laborals 20 hores
(Electricitat en muntatge i manteniment d'instal·lacions d'alta i baixa tensió)
02/2015
Curs de prevenció riscos laborals 60 hores
(Sector metall-construcció)
09/2014
Carnet professional instal·lador d'aigua
2003
Carnet professional instal·lador de gas
2003
Categoria ig-b